Halvdan Haanshus - formann i Per Gynt seterveg: tlf: 90890401
Arne Solberg - kasserer i Per Gynt seterveg.
Steinar Nordberg - teknisk sjef bom.
Styret i Per Gynt seterveg:
Morten Sandbakken
Simen Skoe

For Kvamsfjellet ring Per Henry Vassdokken tlf : 917 20 259

Hjemmesideansvarlig Ingunn Bakken tlf: 90957703.
Har du gode bilder, minner fra Per Gynt seterveg, eller tips om hvordan vi kan bli bedre så send gjerne til Ingunn på mail:
ingunn@bakkenbygg.no