Åpent!

Vegen er nå åpen for gjennomkjøring.

Vegen er i god stand, det gjenstår noe arbeid, men dette utføres fortløpende nå!

God sommer!