Indre Fiskedalen har flere setrer, og mange tre av dem er i drift sommerstid!
Foto: Ingunn Bakken