Utsikt fra Krøkla mot Avstjønna. Foto: Ingunn Bakken