Furusjøen rundt - sykkel. På vei opp Krøkla.
Foto: Hanne Hvattum