Bakkasetra på Fiskedalen er i full drift sommerstid! Foto: Ingunn Bakken