Rondane - tatt fra grustaket etter Krøkla.
Foto: Hanne Hvattum