Seteridyll på Indre Fiskedalen!
Foto: Ingunn Bakken