Fiskedalen by winter! En fin skitur for de spreke, enten fra Måråbethaugen på Sødorp, eller fra Kvam.
Foto: Ingunn Bakken